Menu

+48 661 626 777 669 545 777 [email protected]

Kurs na wózki

Kursy dla kierowców wózków jezdniowych- wózków wysokiego składu realizujemy zarówno dla osób fizycznych jak i dla firmKursy kończą się egzaminem państwowym przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. 

UWAGA – BARDZO WAŻNE!!!

W lipcu 2018 roku weszła w życie zmiana przepisów dotyczących uzyskiwania kwalifikacji na wózki:

do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych tzw. widlaków będą wymagane uprawnienia wydane TYLKO

przez Urząd Dozoru Technicznego a nie jak dotychczas na podstawie kursu+zezwolenia wewnętrznego.

Co to oznacza w praktyce?

Od 9 lipca 2018 roku pracodawcy nie będą mogli już uznawać „zaświadczeń o ukończeniu szkolenia” tak jak dotychczas, każdy nowo zatrudniony będzie musiał mieć uprawnienia wydane przez UDT – nie będzie można wydawać zezwoleń wewnętrznych. Mając powyższe na uwadze szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek kończą się egzaminami przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. 

Uwaga!! – niektóre firmy szkoleniowe nadal szkolą bez egzaminu UDT – jeżeli Państwo nie przystąpicie do egzaminu przez Komisją UDT, a szkolenie zakończy się wydaniem tylko „zaświadczenia lub certyfikatu o ukończeniu szkolenia” to taki dokument w świetle obowiązującego prawa jest NIEWAŻNY. Proszę nie nabierać się na niską cenę u konkurencji, najczęściej nie obejmuje ona kosztów egzaminu państwowego UDT w wysokości 152 zł.

Od 9 lipca 2018 r. tylko pozytywnie zdany egzamin przed komisją UDT i uzyskanie „świadectwa kwalifikacyjnego”, uprawnia do kierowania wózkami jezdniowymi. My oferujemy szkolenia zakończone egzaminem UDT. 

Koszt szkolenia: 300 zł 

Opłata egzaminacyjna UDT: 152 zł 

UWAGA: Wiele firm szkoleniowych nie informuje o opłacie egzaminacyjnej w wysokości 152 zł, podają tylko cenę za szkolenie – dzwonisz do konkurencji? zapytaj o pełen koszt szkolenia razem z egzaminem UDT, my podajemy kwoty prawdziwe, nie ukrywamy opłat. 

Kategorie uprawnień na wózki jezdniowe według Urzędu Dozoru Technicznego:

III WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe (wysokiego składu ) prowadzone i zdalnie sterowane. Szkolenia organizujemy zarówno dla osób fizycznych jak i firm. Obejmuje wszystkie rodzaje zasilania. Koszt szkolenia dla osób fizycznych wynosi 400 zł/osoba + opłata egzaminacyjna. Koszt szkolenia dla firm jest ustalany odrębnie.

II WJO  – wózki jezdniowe podnośnikowe (wysokiego składu ) z wyłączeniem specjalizowanych  – kategoria ta obejmuje wózki z kategorii III WJO + wózki czołowe, boczne itp.  – nie obejmuje wózków ze zmiennym wysięgiem i specjalizowanych (kabina operatora unoszona wraz z ładunkiem ). Jest to kategoria najczęściej używanych wózków. Szkolenia organizujemy zarówno dla osób fizycznych jak i firm. Obejmuje wszystkie rodzaje zasilania. Koszt szkolenia dla osób fizycznych wynosi 400 zł/osoba + opłata egzaminacyjna. Koszt szkolenia dla firm jest ustalany odrębnie.

I WJO – uprawnienia obejmują kategorię III WJO+IIWJO + wózki specjalizowane ze zmiennym wysięgiem lub wózki z kabiną operatora unoszoną wraz z ładunkiem.  Szkolenia w zakresie I WJO organizujemy tylko na zlecenie firm. Koszt szkolenia jest uzależniony od ilości osób.

Kurs kierowców wózków jezdniowych (niezależnie od kategorii)  kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Koszt egzaminu wynosi 152 zł. Warunkiem uzyskania kwalifikacji jest zdanie pozytywnie egzaminu przed Komisją UDT. 

kurs na wózek widłowy

W przypadku szkoleń dla firm staramy się organizować szkolenia na terenie firmy klienta lub w przypadku mniejszej ilości osób możecie Państwo skierować pracowników do siedziby naszej firmy – oszczędzacie dzięki temu, że nie musicie Państwo płacić za grupę szkoleniową.

Po kursie i pozytywnym zdaniu egzaminu przed Komisją UDT otrzymają Państwo uprawnienia – świadectwo kwalifikacyjne – do obsługi wózków jezdniowych.

Uprawnienia, które Państwo otrzymujecie obejmują wszystkie rodzaje zasilania (benzynowe, elektryczne, gazowe).

 

Od kandydatów wymagamy:

  • pełnoletność – z dniem rozpoczęcia kursu słuchacz musi mieć ukończone 18 lat,
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa,
  • słuchacz kursu operatorów wózków jezdniowych nie musi posiadać prawa jazdy!

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE – TERMINY  W TRYBIE CIĄGŁYM, ZAPISY I TERMINY NON STOP

  • kursy dla kierowców wózków we Wrocławiu odbywają się w terminie określonym przez organizatora,
  • wózki z zamykaną kabiną ( nie mokniesz w razie deszczu jak to na wielu kursach się to zdarza )

 

Informacje pod nr telefonu:   Damian: 669 545 777, Grzegorz 661626777

Nie odbieramy? Pewnie szkolimy, prosimy o pozostawienie wiadomości a na pewno oddzwonimy 🙂

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

Kursant otrzymuje bezzwrotny skrypt z najistotniejszymi zagadnieniami dotyczącymi eksploatacji wózków widłowych!

OFERTA DLA FIRM:

Możliwość szkolenia na terenie klienta w całej Polsce!
Rabaty dla grup zorganizowanych powyżej 4 osób oraz dla firm!

data aktualizacji: 15.01.2018 r.

WÓZKI OGRZEWANE Z PEŁNĄ KABINĄ  – OCHRONA PRZED DESZCZEM I ZIMNEM