Menu

+48 661 626 777 669 545 777 [email protected]

Kurs na wózki

Kursy dla kierowców wózków jezdniowych- wózków wysokiego składu realizujemy zarówno dla osób fizycznych jak i dla firmKursy kończą się egzaminem państwowym przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. 

UWAGA – BARDZO WAŻNE!!!

W lipcu 2018 roku weszła w życie zmiana przepisów dotyczących uzyskiwania kwalifikacji na wózki:

do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych tzw. widlaków będą wymagane uprawnienia wydane TYLKO

przez Urząd Dozoru Technicznego a nie jak dotychczas  na podstawie kursu+zezwolenia wewnętrznego.

Co to oznacza w praktyce?

Od 9 lipca 2018 roku pracodawcy nie będą mogli już uznawać „zaświadczeń o ukończeniu szkolenia” tak jak dotychczas, każdy nowo zatrudniony będzie musiał mieć uprawnienia wydane przez UDT – nie będzie można wydawać zezwoleń wewnętrznych. Mając powyższe na uwadze szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek kończą się egzaminami przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. 

Uwaga!! – niektóre firmy szkoleniowe nadal szkolą bez egzaminu UDT – jeżeli Państwo nie przystąpicie do egzaminu przez Komisją UDT, a szkolenie zakończy się wydaniem tylko „zaświadczenia lub certyfikatu o ukończeniu szkolenia” to taki dokument w świetle obowiązującego prawa jest NIEWAŻNY. Proszę nie nabierać się na niską cenę u konkurencji, najczęściej nie obejmuje ona kosztów egzaminu państwowego UDT w wysokości 152 zł.

Od 9 lipca 2018 r. tylko pozytywnie zdany egzamin przed komisją UDT i uzyskanie „świadectwa kwalifikacyjnego”, uprawnia do kierowania wózkami jezdniowymi. My oferujemy szkolenia zakończone egzaminem UDT. 

Koszt szkolenia: 300 zł 

Opłata egzaminacyjna UDT: 152 zł 

UWAGA: Wiele firm szkoleniowych nie informuje o opłacie egzaminacyjnej w wysokości 152 zł, podają tylko cenę za szkolenie – dzwonisz do konkurencji? zapytaj o pełen koszt szkolenia razem z egzaminem UDT, my podajemy kwoty prawdziwe, nie ukrywamy opłat. 

Kategorie uprawnień na wózki jezdniowe według Urzędu Dozoru Technicznego:

III WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe (wysokiego składu ) prowadzone i zdalnie sterowane. Szkolenia organizujemy zarówno dla osób fizycznych jak i firm. Obejmuje wszystkie rodzaje zasilania. Koszt szkolenia dla osób fizycznych wynosi 400 zł/osoba + opłata egzaminacyjna. Koszt szkolenia dla firm jest ustalany odrębnie.

II WJO  – wózki jezdniowe podnośnikowe (wysokiego składu ) z wyłączeniem specjalizowanych  – kategoria ta obejmuje wózki z kategorii III WJO + wózki czołowe, boczne itp.  – nie obejmuje wózków ze zmiennym wysięgiem i specjalizowanych (kabina operatora unoszona wraz z ładunkiem ). Jest to kategoria najczęściej używanych wózków. Szkolenia organizujemy zarówno dla osób fizycznych jak i firm. Obejmuje wszystkie rodzaje zasilania. Koszt szkolenia dla osób fizycznych wynosi 400 zł/osoba + opłata egzaminacyjna. Koszt szkolenia dla firm jest ustalany odrębnie.

I WJO – uprawnienia obejmują kategorię III WJO+IIWJO + wózki specjalizowane ze zmiennym wysięgiem lub wózki z kabiną operatora unoszoną wraz z ładunkiem.  Szkolenia w zakresie I WJO organizujemy tylko na zlecenie firm. Koszt szkolenia jest uzależniony od ilości osób.

Kurs kierowców wózków jezdniowych (niezależnie od kategorii )  kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Koszt egzaminu wynosi 152 zł. Warunkiem uzyskania kwalifikacji jest zdanie pozytywnie egzaminu przed Komisją UDT. 

kurs na wózek widłowy

W przypadku szkoleń dla firm staramy się organizować szkolenia na terenie firmy klienta lub w przypadku mniejszej ilości osób możecie Państwo skierować pracowników do siedziby naszej firmy – oszczędzacie dzięki temu, że nie musicie Państwo płacić za grupę szkoleniową.

Po kursie i pozytywnym zdaniu egzaminu przed Komisją UDT otrzymają Państwo uprawnienia – świadectwo kwalifikacyjne – do obsługi wózków jezdniowych.

Uprawnienia, które Państwo otrzymujecie obejmują wszystkie rodzaje zasilania (benzynowe, elektryczne, gazowe).

 

Od kandydatów wymagamy:

  • pełnoletność – z dniem rozpoczęcia kursu słuchacz musi mieć ukończone 18 lat,
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa,
  • słuchacz kursu operatorów wózków jezdniowych nie musi posiadać prawa jazdy!

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE – TERMINY  W TRYBIE CIĄGŁYM, ZAPISY I TERMINY NON STOP

  • kursy dla kierowców wózków we Wrocławiu odbywają się w terminie określonym przez organizatora,
  • wózki z zamykaną kabiną ( nie mokniesz w razie deszczu jak to na wielu kursach się to zdarza )

 

Informacje pod nr telefonu:   Damian: 669 545 777, Grzegorz 661626777

Nie odbieramy? Pewnie szkolimy, prosimy o pozostawienie wiadomości a na pewno oddzwonimy 🙂

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

Kursant otrzymuje bezzwrotny skrypt z najistotniejszymi zagadnieniami dotyczącymi eksploatacji wózków widłowych!

OFERTA DLA FIRM:

Możliwość szkolenia na terenie klienta w całej Polsce!
Rabaty dla grup zorganizowanych powyżej 4 osób oraz dla firm!

data aktualizacji: 15.01.2018 r.

WÓZKI OGRZEWANE Z PEŁNĄ KABINĄ  – OCHRONA PRZED DESZCZEM I ZIMNEM