Menu

Kursy, szkolenia

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP mają charakter obligatoryjny – każdy pracodawca jest zobowiązany przeszkolić swoich pracowników zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Czytaj więcej
Szkolenia suwnice, podesty, Kursy UDT

Szkolenia suwnice, podesty, Kursy UDT

Oferujemy także szkolenia, kursy uprawniające do obsługi innych urządzeń transportu bliskiego, jak: kursy i szkolenia na podesty ruchome, szkolenia na suwnice, kurs na windy, żurawie.
Czytaj więcej
Kursy na wózki

Kursy na wózki

Kursy dla kierowców wózków jezdniowych realizujemy zarówno dla osób fizycznych jak i dla firm. Kursy uprawniają do obsługi różnych typów wózków widłowych.
Czytaj więcej
Pierwsza pomoc przedlekarska

Pierwsza pomoc przedlekarska

Kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej kierujemy do firm, instytucji i zakładów pracy, ale także osób prywatnych.
Czytaj więcej

Szkolenia BHP – dla kogo? Rodzaje kursów BHP

Szkolenia BHP są obowiązkowe w zakładach pracy, dotyczy to zarówno nowych, zatrudnionych osób, jak i stałych pracowników. Pracodawcy są zobligowani do zrealizowania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przeprowadzają je specjaliści, którzy mają wieloletnie doświadczenie w BHP.

GD Partners organizuje kursy BHP we Wrocławiukursy BHP we Wrocławiu i nie tylko. Możliwe jest nawet skorzystanie ze szkoleń BHP online, które dopasowywane są do uczestnika. Ponadto realizowane są jeszcze inne formy zajęć: seminarium, kurs, samokształcenie kierowane i instruktaż. Podczas lekcji, wiedza przekazywana jest w sposób ciekawy, przy wykorzystaniu filmów instruktażowych i prezentacji multimedialnych, by kursanci nie mieli problemów z opanowaniem zasad BHP.

Szkolenia BHP dzieli się na kilka rodzajów. Wyróżnić można szkolenia BHP wstępne, metodykę prowadzenia instruktażu stanowiskowego, szkolenia BHP okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, szkolenia okresowe dla kadry inżynieryjno-technicznej, szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i szkolenia BHP okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

 

Kursy na wózki widłowe i jezdniowe

GD Partners zajmuje się organizacją kursów na wózki widłowe i jezdniowekursów na wózki widłowe i jezdniowe we Wrocławiu oraz na terenie całej Polski na życzenie klientów. Kursanci są przygotowywani do zdania egzaminu państwowego przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Podczas szkolenia, osoby biorące w nim udział, zyskują wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne. Po zdanym pozytywnie egzaminie UDT kursanci otrzymują uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych.

Chcąc zrealizować kurs na wózki widłowe we Wrocławiu, Krakowie czy Warszawie, należy spełnić 2 warunki. Po pierwsze, trzeba mieć 18 lat. Po drugie, konieczne jest ukończenie co najmniej szkoły podstawowej. Nie jest natomiast wymagane posiadanie prawa jazdy w żadnej kategorii.

 

Szkolenia na suwnice, żurawie, podesty

Kursy dotyczące obsługi urządzeń transportu bliskiego kończą się egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego. GD Partners zajmuje się organizacją szkoleń na suwnice, żurawie, HDS, podesty ruchome, wciągniki i wciągarki, które przygotowują kandydatów do uzyskania stosownych uprawnień. Chcąc wziąć udział w kursach UDTkursach UDT, trzeba mieć ukończone 18 lat i posiadać orzeczenie od lekarza.

 

Kursy pierwszej pomocy przedlekarskiej

W zakładach pracy, instytucjach, firmach warto przeprowadzać również kursy pierwszej pomocykursy pierwszej pomocy. Podczas takich zajęć, kursanci dowiadują się, jakie są zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, jak zabezpieczyć osoby poszkodowane, co robić w przypadku złamań, zranień, urazów czy utraty przytomności. Przekazywana jest także wiedza z podstaw reanimacji. Treści prezentowane na kursach pierwszej pomocy przedlekarskiej są zgodne z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.