Menu

Pierwsza pomoc przedlekarska

pierwsza pomoc przedmedyczna - szkolenie

Kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej kierujemy do firm, instytucji i zakładów pracy. Oferta ta jest skierowana również do osób nie posiadających wykształcenia medycznego, a chcących zwiększyć swoją wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

Termin szkolenia: do ustalenia

Dla grup zorganizowanych cena jest ustalana indywidualnie.

 

Program obejmuje:

  • zasady postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia,
  • zabezpieczenie poszkodowanego przed czynnikami zagrażającymi jego życiu,
  • postępowanie w przypadku zranień, oparzeń, złamań i skręceń, zatrucia, porażenia prądem elektrycznym, urazów głowy i kręgosłupa oraz utraty przytomności,
  • podstawy reanimacji wraz z ćwiczeniami na manekinie,
  • posługiwanie się środkami opatrunkowymi.

 

Forma szkolenia:

  • Wykłady prowadzone w przystępnej, prostej formie pozwalające na przyswojenie potrzebnego zasobu wiedzy.
  • Szkolenie prowadzone jest przez pracowników zawodowych służb ratowniczych, posiadających wieloletnie doświadczenie.
  • Szkolenia mogą być organizowane dla zamkniętych grup szkoleniowych na terenie zakładu pracy lub w formie szkoleń otwartych organizowanych przez naszą firmę.

 

Podstawy prawne:

Zgodnie z Kodeksem pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650) każdy pracodawca jest zobowiązany:

  • zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy,
  • w szczególności pracodawca powinien zapewnić apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy. 

 

Uwaga!

Szkolimy zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

fantom szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej