Menu

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników, pracodawców i firm

szkolenie bhp dla pracowników

Szkolenia BHP mają charakter obligatoryjny – każdy pracodawca jest zobowiązany przeszkolić pracowników zakresie BHP.

Zapewniamy wysoką jakość szkolenia BHP – w celu oceny naszych umiejętności dla firm zatrudniających powyżej 250 pracowników proponujemy pierwsze szkolenie pokazowe GRATIS  – (w grupie max. 15 osobowej dla stanowisk robotniczych lub biurowych).  

 

W ramach świadczonych przez nas usług BHP proponujemy Państwu następujące szkolenia BHP:

 • Szkolenia BHP wstępne ogólne dla nowozatrudnionych pracowników.
 • Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Szkolenie przeznaczone dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, którzy prowadzą instruktaże stanowiskowe nowozatrudnionych pracowników.
 • Szkolenia BHP okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. Szkolenie takie należy zorganizować do 6 miesięcy od daty rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Zaświadczenie jest ważne do 5 lat.
 • Szkolenia okresowe dla kadry inżynieryjno-technicznej. Kadra inżynieryjno-techniczna powinna przejść szkolenie w okresie do 12 miesięcy od daty zatrudnienia lub objęcia pracy na tym stanowisku. Zaświadczenie jest ważne przez okres do 5 lat.
 • Szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych. Szkolenie przeprowadza się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Zaświadczenie jest ważne do 6 lat.
 • Szkolenia BHP okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Szkolenie przeprowadza się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Zaświadczenie ważne jest przez okres do 3 lat, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, zaświadczenie ważne jest do 1 roku.

UWAGA – NOWOŚĆ

* Szkolenie dla osób – pracowników wyznaczonych do prowadzenia ewakuacji oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej – to nowa propozycja, którą świadczymy w ramach usług BHP.

 

Formy szkolenia BHP:

 • Seminarium – przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, kadry inżynieryjno-technicznej, pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
 • Kurs – przeznaczony dla pracowników administracyjno-biurowych, kadry inżynieryjno-technicznej, pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
 • Samokształcenie kierowane – przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, kadry inżynieryjno-technicznej, pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. Atutem tej formy szkolenia jest przede wszystkim krótszy czas trwania, gdyż pracownicy otrzymują materiały szkoleniowe dzięki czemu nie ma potrzeby angażowania pracowników w szkolenie trwające kilka lub kilkanaście godzin.
 • Instruktaż – przeznaczony dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
 • E-learning – metoda pozwalająca zaoszczędzić czas i pieniądze. Zaletą tej metody jest t, że osoba szkolona sama wybiera dogodny dla siebie czas szkolenia, nie trzeba pracownika angażować na szkolenie całodniowe, można rozłożyć szkolenie na kilka dni.

 

Nasze atuty:

 • Orientacja na jakość.
 • Doskonale przygotowana kadra szkoleniowa posiadająca wiedzę nie tylko teoretyczną ale przede wszystkim praktyczną – nasi wykładowcy są aktywnymi pracownikami służby BHP i od lat świadczą usługi BHP.
 • Elastyczność – dostosowujemy czas i miejsce szkolenia BHP do potrzeb klienta. Szkolenia BHP organizujemy we Wrocławiu i innych miastach kraju.
 • Kadra potrafiąca w prosty i bardzo ciekawy sposób przedstawić tematykę szkolenia dzięki czemu szkolenia nie są nudne, podczas szkolenia BHP wykorzystujemy prezentacje multimedialne oraz filmy instruktażowe.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Kontakt do biura we Wrocławiu: 661626777; 669545777