Menu

Ochrona przeciwpożarowa

gaszenie pożaru po szkoleniu bhp ochrona przeciwpożarowa

Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej, tak jak inne usługi BHP, wykonujemy w ramach jednorazowych zleceń lub na podstawie stałych umów nadzoru.

 

W ramach stałej usługi ochrony przeciwpożarowej proponujemy Państwu:

 • przeprowadzanie kontroli kompleksowych ochrony przeciwpożarowej wraz z przedstawieniem wniosków i zaleceń pokontrolnych,
 • przeprowadzanie kontroli problemowych ochrony przeciwpożarowej wraz z przedstawieniem wniosków i zaleceń pokontrolnych,
 • szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • opracowywanie zarządzeń wewnętrznych oraz instrukcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
 • doradztwo w zakresie organizacji stanowisk pracy z uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych,
 • organizowanie ćwiczeń ewakuacyjnych.

 

W ramach zleceń jednorazowych oferujemy:

 • opracowywanie „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego” obiektów.
 • opracowywanie planów ewakuacji.
 • organizowanie ćwiczeń ewakuacyjnych.
 • wyposażanie zakładów pracy w instrukcje przeciwpożarowe, wykazy telefonów alarmowych, oznakowania ewakuacyjne, znak bezpieczeństwa dotyczące ochrony przeciwpożarowej, podręczny sprzęt gaśniczy.

 

Szkolenia:

 • Szkolenie dla pracowników zajmujących się sprzedażą materiałów pirotechniczych – sztuczne ognie itp.
 • Szkolenie dla osób pracowników wyznaczonych do prowadzenia ewakuacji  oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.