Menu

Pomiary natężenia oświetlenia

przenośnik w fabryce

Posiadamy Certyfikat w zakresie pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia wydany przez Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.

 

Wykonujemy pomiary oświetlenia, a konkretnie pomiary natężenia oświetlenia w zakładach pracy, firmach, instytucjach publicznych oraz we wszystkich miejscach gdzie wymagany jest odpowiedni poziom i jakość oświetlenia. Pomiary oświetlenia wykonujemy przy użyciu luksomierzy, które zostały zatwierdzone przez Główny Urząd Miar.
Po dokonaniu pomiarów sporządzana jest przez nas stosowna dokumentacja.

 

OFERUJEMY ATRAKCYJNE CENY

 

Zasady oraz rodzaje oświetlenia:

Światło na stanowisku pracy i w jego najbliższym otoczeniu wpływa na szybkość i pewność widzenia oraz określa w jaki sposób widzimy formy, barwę i właściwości przedmiotów tam występujących. Aby praca wzrokowa była optymalna, stanowisko pracy oraz pomieszczenie, w którym się ono znajduje, muszą być odpowiednio oświetlone, by występowała wygoda widzenia.

 

Do tego konieczne jest spełnienie minimum trzech warunków:

 • pełna zdolność rozróżniania szczegółów,
 • sprawne spostrzeganie, pozbawione ryzyka dla człowieka,
 • komfortowe spostrzeganie pozbawione odczucia niewygody i zbyt dużego zmęczenia.

 

Zasady prawidłowego oświetlenia można podzielić na trzy podstawowe grupy:

 • fizjologiczne,
 • estetyczne,
 • ekonomiczne.

Najważniejszymi dla ludzkiego wzroku, są zasady fizjologiczne.

 

Oświetlenie wnętrz powinno zapewniać:

 • pełne bezpieczeństwo dla przebywających we wnętrzu osób,
 • odpowiednie warunki do wykonywania zadań wzrokowych,
 • pomoc w kreowaniu właściwego otoczenia świetlnego.

 

Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje oświetlenia uwarunkowane sposobem rozmieszczenia opraw oświetleniowych:

 • oświetlenie ogólne – równomierne oświetlenie obszaru bez uwzględnienia wymagań dotyczących oświetlenia niektórych jego części,
 • oświetlenie miejscowe – dodatkowe oświetlenie miejsca pracy wzrokowej, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb oświetleniowych, instalowane w celu zwiększenia natężenia oświetlenia, poprawy widzenia szczegółów itp., które jest załączane niezależnie od oświetlenia ogólnego,
 • oświetlenie złożone – oświetlenie, które składa się z oświetlenia ogólnego i oświetlenia miejscowego.