Menu

Szkolenia SEP

Uprawnienia elektryczne i energetyczne.

Uprawnienia SEP dzielą się na 3 grupy:

uprawnienia elektryczne G1: dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, (np. dla elektryków).

uprawnienia energetyczne G2: dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

uprawnienia gazowe G3: dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe, (np. dla instalatorów gazowych).

Cel szkolenia: przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego i zdobycie świadectwa kwalifikacji.

Czas trwania: 1 dzień

Uzyskane dokumenty: świadectwo kwalifikacyjne ważne 5 lat

Organizujemy szkolenie i egzamin. Terminy są ustalane indywidualnie, szczegóły pod nr tel: 661626777