Menu

+48 661 626 777 669 545 777 [email protected]

Ocena ryzyka zawodowego

mężczyzna na placu budowy

W ramach świadczonych przez nas usług BHP proponujemy Państwu przeprowadzenie i sporządzenie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

 

Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego ma charakter obligatoryjny, w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej pracodawca może być poproszony o przedstawienie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego. Brak oceny stanowi naruszenie przepisów prawa pracy.

 

Podstawy prawne dokumentowania oceny ryzyka:

Konieczność przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego wynika z obowiązujących aktów prawnych tj. z Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zmianami ).

 

Art. 226 Kodeksu pracy stanowi:

  • Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
  • Pracodawca informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą , oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

 

Zgodnie z § 39 ust. 1 rozporządzenia MPiPS w sprawie ogólnych przepisów BHP:

  • Pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

 

§ 40 ust. 1 rozporządzenia MPiPS stanowi:

  • Pracodawca jest obowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu BHP ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania.

 

Jeżeli cenią Państwo fachowość, rzetelność wykonywanych usług, szybkie terminy realizacji i konkurencyjne ceny wystarczy, że skontaktujecie się z nami. Zapraszamy do kontaktu z biurem we Wrocławiu i zapoznania się z usługami BHP jakie oferujemy.