Menu

Outsourcing BHP i ppoż

żółty kask zapewniający bezpieczeństwo

W ramach usługi nadzór BHP proponujemy Państwu powierzenie nam wykonywania zadań służby BHP na podstawie art. 237 11 § 2 Kodeksu Pracy.

 

Usługa realizowana jest zawsze przez kompetentnych, wykształconych Specjalistów ds. BHP (wszyscy posiadając studia podyplomowe w zakresie zarządzania BHP) i posiadających wieloletnie doświadczenie w zakładach pracy o różnym profilu.

 

Co Państwo zyskują zatrudniając specjalistę spoza zakładu pracy?

Przede wszystkim oznacza to znacznie niższe koszty zatrudnienia gdyż nie muszą Państwo pokrywać świadczeń związanych ze służbą etatową, a jednocześnie zyskują Państwo specjalistę mającego doświadczenie w wielu branżach.

 

Przykładowe zadania realizowane w ramach umowy nadzoru BHP (usługi BHP):

 • przeprowadzanie kontroli i audytów  wewnętrznych stanu BHP,
 • prowadzenie szkoleń BHP wstępnych i okresowych,
 • sporządzanie okresowych analiz stanu BHP,
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego,
 • opracowywanie instrukcji ogólnych BHP i stanowiskowych,
 • doradztwo w zakresie bhp w zakresie organizacji stanowisk prac,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy,
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów nadzoru nad warunkami pracy,
 • opracowywanie oceny ryzyka zawodowego.

Powyższy zakres zadań ma charakter poglądowy, zawierane umowy są dostosowywane do specyfiki zakładu pracy i z reguły obejmują znacznie szerszy zakres usług BHP.

 

W sytuacji gdy nie są Państwo zainteresowani stałym nadzorem BHP, oferujemy Państwu wykonywanie w/w zadań w ramach zleceń jednorazowych. Usługi realizowane są przez wyznaczonych specjalistów ds. BHP w uzgodnionych z klientem terminach.

 

Nasze atuty:

 • wysokie, pełne kwalifikacje naszych specjalistów odpowiadające wymogom zewnętrznej służby BHP,
 • wysokie standardy działania naszych specjalistów poparte znajomością systemów jakości ISO,
 • dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy naszych klientów,
 • rzetelność i terminowość świadczonych usług.

 

Uwaga!

Istnieje możliwość łączenia usług nadzoru BHP i P. POŻ. – w takiej sytuacji oferujemy Państwu znaczne upusty cenowe.