Zasady BHP

Jak często trzeba przeprowadzać szkolenia BHP dla pracowników?

18 maja 2020

Pracodawca, zatrudniając pracowników, zobowiązany jest do przeprowadzenia wstępnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto, w zależności od zajmowanego stanowiska, konieczna jest organizacja okresowych szkoleń BHP dla pracowników. Jak często i co należy o tym wiedzieć? Wyjaśniamy poniżej, jak często szkolenia BHP muszą się odbywać.

 

Szkolenia BHP – rozporządzenie

Wymóg przeprowadzania szkoleń BHP nakładany jest na pracodawców z góry – mówi o tym Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednak sama znajomość tego aktu prawnego nie wystarczy, trzeba wiedzieć, że w 2019 roku pojawiły się zmiany w przepisach, które wprowadza Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 roku. Mówią one m.in. dwóch dodatkowych grupach podmiotów, które muszą wziąć udział w okresowych szkoleniach, a także precyzują wygląd pieczątek i pieczęci na karcie szkoleniowej.

Jeśli korzystasz z usługi outsourcingu BHP, nie musisz się o nic martwić, firma zewnętrzna śledzi wszelkie zmiany w przepisach, na bieżąco informuje, o co, jako pracodawca, musisz zadbać. Pilnuje również terminów szkoleń okresowych. A jak często muszą się one odbywać? Sprawdź to.

Szkolenia BHP wstępne i okresowe – jak często?

Szkolenie BHP dzieli się wstępne oraz okresowe. Każdy nowo zatrudniony pracownik musi przejść wstępny kurs BHP jeszcze przed przystąpieniem do wykonywania powierzonych mu obowiązków. Takie szkolenie nie może być krótsze niż 90 min, powinno składać się z instruktażu środowiskowego (dopasowanego do charakteru zakładu pracy, obejmującego zagrożenia na danym stanowisku) i ogólnego.

O tym najczęściej wiedzą wszyscy pracodawcy. Bardziej problematyczne jest to, jak często okresowe szkolenia BHP pracowników przeprowadzać, ponieważ to uzależnione jest od zajmowanego stanowiska.

Najczęściej, ponieważ raz w roku, szkolenia BHP muszą odbywać się dla pracowników na stanowiskach robotniczych wykonujących prace szczególnie niebezpieczne, będące zagrożeniem dla ich zdrowia i generujące wysokie ryzyko wypadków.

Raz na 3 lata przeprowadzane są kursy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, których charakter wykonywanej pracy nie jest uznawany za ryzykowny. Raz na 5 lat pracodawca musi zapewnić szkolenia BHP m.in. pracownikom inżynieryjno-technicznym, projektantom, pracownikom służby BHP oraz pracownikom, którzy narażeni są na czynniki uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia. Również pracodawcy oraz inne osoby kierujące zespołem pracowników muszą przejść okresowe badania BHP raz na 5 lat.

Najrzadziej, bo raz na 6 lat, odbywają się one w przypadku pracowników administracyjno-biurowych oraz innych, niewymienionych w rozporządzeniu.

Takie szkolenie, w zależności od zajmowanego stanowiska, może mieć charakter kursu, seminarium, samokształcenia kierowanego lub instruktażu.

Praca na wysokości – jak często szkolenia BHP?

Na koniec chcielibyśmy odpowiedzieć na jedno z najczęściej zadawanych pytań, czyli jak często szkolenia BHP muszą być przeprowadzane, gdy dotyczą osób wykonujących pracę na wysokościach. Ze względu na to, że praca ta ma charakter szczególnie niebezpieczny, szkolenie musi odbywać się co najmniej raz w roku. Ponadto, oprócz ogólnego wykładu, konieczne jest przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego.