Kursy na żurawie

Ile trwają kursy na żurawie? Jak przebiega kurs na operatora żurawi?

28 października 2021

Operatorzy urządzeń takich jak żurawie, podnośniki czy wózki jezdniowe są bardzo często poszukiwanymi przez pracodawców wielu branż pracownikami. Warto podkreślić, że do wykonywania tego zawodu niezbędne jest zdobycie uprawień. Dzisiaj skupiamy się na kursie na żurawie, który pozwoli na przygotowanie się do egzaminu oraz uzyskanie odpowiednich certyfikacji szybko i bez stresu.

Czym są żurawie? Gdzie są wykorzystywane?

Żuraw to urządzenie dźwignicowe, które wykorzystywane jest do przesuwania, przenoszenia, jak i załadowywania oraz rozładowywania przedmiotów bądź surowców. Najczęściej stosuje się go na placach budowy, ale i w stoczniach, portach, przy zakładach przemysłowych i warsztatach. Obsługuje on z góry określony obszar, który ograniczony jest maksymalną wysokością podnoszenia żurawia oraz promieniem podstawy. Na rynku znaleźć można urządzenia o różnych rozmiarach, napędach oraz zasięgach. Wyróżnić można m.in. żurawie:

  • samojezdne,
  • stacjonarne,
  • wieżowe
  • pływające,
  • pokładowe,
  • szynowe,
  • przenośne,
  • przewoźne.

Wszystkie one składają się z 2 podstawowych elementów konstrukcyjnych – kolumny oraz wysięgnika.

Kursy na żurawieniezbędne do zdobycia uprawnień pozwalających na wykonywanie zadań przy użyciu tych urządzeń. Poniżej znaleźć można odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące szkoleń.

Kurs na żurawie – jak wygląda?

Jak wspominano wcześniej, do obsługi żurawi uprawione są osoby, które posiadają kwalifikacje udokumentowane zaświadczeniem wydanym przez organ Dozoru Technicznego UDT, TDT bądź WDT. Uprawnienia na żurawie zdobywa się, zdając specjalistyczny egzamin. Najlepiej przygotować się do niego na kursie. Składa się on z części teoretycznej oraz praktycznej. Zgodnie z wytycznymi UDT w czasie kursu powinno odbyć się minimum 25 godzin szkolenia teoretycznego oraz 10 praktycznego. Podczas jego trwania możliwe jest nabycie oraz utrwalenie umiejętności pozwalających na sprawne i bezpieczne obsługiwanie urządzania.

Do kursu oraz egzaminu na żurawie przystąpić mogą osoby, które są pełnoletnie oraz w stopniu komunikatywnym porozumiewają się w języku polskim. Wymagana jest także wiedza związana z mechaniki i elektrotechniką – osoby, które jej nie posiadają, zobligowane są do odbycia dodatkowego, 4-godzinnego, kursu. Konieczne jest także orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zadań na stanowisku operatora żurawia.

Kto organizuje szkolenia na żurawie?

Kurs na operatora żurawia organizowany jest przez fachowe ośrodki szkoleniowe, które posiadają program szkoleń zatwierdzony przez UDT. Wymagane jest także zatrudnianie wykwalifikowanej w tym aspekcie kadry, jak i stworzenie warunków lokalowych, które pozwolą na przeprowadzenie szkolenia. Warto zwrócić uwagę na jednostki, które w swojej ofercie posiadają także inne kursy, np. na wózki jezdniowe oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej. Dodatkowe umiejętności oraz szkolenia odbyte pod okiem doświadczonej kadry mogą znacząco zwiększyć przewagę na rynku pracy, jak i poprawić bezpieczeństwo, podczas wykonywania powierzonych zadań.

Kurs na żurawie stacjonarne – cena

Żurawie stacjonarne to jedna z najprostszych konstrukcji, dlatego ceny kursów pozwalających na zdobycie wiedzy związanej z nimi są stosunkowo niskie – koszty rozpoczynają się od około 500 zł. Im bardziej skomplikowane i wyspecjalizowane urządzenia, tym wyższe opłaty. Mogą one sięgać nawet kilku tysięcy. Warto także wspomnieć, że nie każdy ośrodek posiada kadrę oraz infrastrukturę pozwalające na przeprowadzenie bardziej zaawansowanych kursów.