mężczyzna piszący egzamin

Jak wygląda egzamin z wózków jezdniowych?

30 listopada 2021

Wózki jezdniowe nazywane są także widłowymi oraz widlakami. Ich zastosowanie jest niezwykle szerokie, znaleźć można je w przedsiębiorstwach wielu branż. Warto podkreślić, że do ich obsługi konieczne jest zdobycie uprawnień. Z myślą o przyszłych operatorach wózków zredagowaliśmy krótki poradnik opisujący egzamin – jak się do niego przygotować oraz jak wygląda. Wiedza ta z pewnością pozwoli zminimalizować stres związany ze zdobywaniem uprawnień.

Jak przygotować się do egzaminu z wózków jezdniowych?

Obsługa wózków widłowych nie jest prostym zadaniem, nawet dla osób z uprawnieniami pozwalającymi na kierowanie innymi pojazdami mechanicznymi. W związku z tym do egzaminu należy się dobrze przygotować. Bardzo dobrym wyborem jest udział w kursach na wózki, które organizowane są w celu przedstawienia uczestnikom szkolenia teoretycznej oraz praktycznej wiedzy związanej z obsługą widlaków. Nie są one obowiązkowe, jednak znacznie ułatwiają zdobycie uprawnień. Organizowane są w wielu trybach (dziennie, zaocznie, jak i przyspieszone), trwają około 35 – 40 godzin. Przydatne może być także rozwiązywanie przygotowanych przez specjalistów zadań. Przykładowy egzamin z wózków jezdniowych znaleźć można w sieci, w tym także na naszej stronie. Znajduje się w nim ponad 200 pytań, jednak na właściwym teście pojawiają się wybrane.

Jak wygląda egzamin z wózków jezdniowych?

Przebieg egzaminu z wózków jezdniowych jest szczegółowo określony w dokumencie pod tytułem „Szczegółowa tematyka egzaminacyjna dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego/certyfikatu do obsługi”, który znaleźć można na stronie Urzędu Dozoru Technicznego. Jest on zgodny z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Część teoretyczna

Pierwsza część egzaminu to test z wózków jezdniowych. Znaleźć tam można 15 pytań jednokrotnego wyboru. Konieczne jest uzyskanie 11 prawidłowych odpowiedzi (powyżej 73%), by uzyskać zaliczenie. Pytania na egzamin z wózków jezdniowych dotyczą m.in.: przepisów, towaroznawstwa, budowy wózka, wymagań stawianych przed operatorem, jak i diagramów udźwigów, które są kluczowe do uzyskania pozytywnej oceny (zazwyczaj zadawane jest o nie 5 pytań).

Część praktyczna

Drugim etapem egzaminu na wózki jezdniowe jest część praktyczna, która składa się z 2 modułów. Pierwszy z nich dotyczy zaprezentowania jednej czynności z zakresu obsługi technicznej codziennej, która zostanie wskazana przez komisję. Może być to np.: sprawdzenie oświetlenia, ocena stanu układu hydraulicznego, skontrolowanie poprawności działania hamulca pomocniczego czy ocenienie instalacji zasilania silnika gazem (jeden błąd skutkuje oceną negatywną). Następnie przechodzi się do zadania praktycznego związanego z wykonaniem transportu wózkiem (dwa uchybienia jednoznaczne są z niezdaniem egzaminu). Ważne jest, aby teren przeprowadzania części praktycznej był odpowiednio wydzielony i zabezpieczony przed osobami postronnymi. Warto podkreślić, że raz zdany egzamin jest ważny dożywotnio i nie trzeba go odnawiać w równych odstępach czasu.

Kto może przystąpić do egzaminu na wózki jezdniowe?

Jak wspomniano wcześniej, udział w kursie nie jest obowiązkowy przed przystąpieniem do kursu dla operatorów wózków widłowych. Stawiane są jednak inne wymagania:

  • ukończenie 18. roku życia,
  • wykształcenie minimum podstawowe (warto zaznaczyć, że wielu pracodawców wymaga jednak co najmniej zawodowego),
  • brak przeciwwskazań medycznych do pracy w charakterze operatora wózków widłowych.

Konieczne jest także uiszczenie opłaty egzaminacyjnej (około 200 zł, zmienia się ona w czasie).