Bezpieczeństwo pracy

Jak wybrać firmę do obsługi bhp we Wrocławiu?

02 marca 2021

Przepisy bhp to najważniejsze wytyczne, których musi przestrzegać każda firma. Jeśli w Twojej firmie zatrudni się nowy pracownik, będzie obowiązkowo musiał odbyć takie szkolenie. Przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy muszą być przestrzegane przez wszystkich pracowników oraz kierowników firm. Szczególnie ważne jest to w większych zakładach. Aby zapewnić pracownikom kompleksową wiedzę na temat zasad bhp, powinieneś wybrać dobrą firmę.

Co to znaczy bhp?

Bhp to inaczej wszystkie regulacje związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Dotyczą one zarówno zasad bezpieczeństwa ogólnego pracowników w codziennych czynnościach, jak i nieco bardziej specjalistycznego zakresu regulacji bezpieczeństwa w większych zakładach czy też w przypadku pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Szkolenia i kursy bhp musi przeprowadzać osoba do tego przygotowana– starszy inspektor lub inspektor do spraw bezpieczeństwa, co oznacza, że posiadać uprawnienia do prowadzenia szkoleń bhp może osoba, która ukończyła edukację w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia bhp we Wrocławiu odbywają się codziennie w wielu zakładach i firmach.

Usługi bhp Wrocław – jak wybrać dobrą firmę?

Firmy bhp oferujące kursy bhp we Wrocławiu różnią się między sobą jakością usług. Przy wyborze dobrej firmy, zajmującej się obsługą bhp, warto kierować się kilkoma wytycznymi. Ważne jest przede wszystkim, aby firma oferująca usługi bhp posiadała wykwalifikowany zespół, którego wiedza i umiejętności potwierdzone są odpowiednimi certyfikatami. Obsługa bhp to profesjonalna dziedzina, która jest niezwykle ważna dla życia i zdrowia Twojego oraz Twoich pracowników.

Wśród ogólnych wytycznych, w oparciu o które muszą działać firmy zewnętrzne organizujące szkolenia bhp ważnym jest również, aby program różnego rodzaju szkoleń dopasowany był do stanowiska osoby, do której skierowana jest szkolenie. Firma organizująca kurs bhp musi po jego zaświadczeniu wydać protokół z przebiegu egzaminu oraz dokonać rejestru wydanych zaświadczeń.

Kierownik bądź właściciel zakładu zobowiązuje się tym samym do zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych, aby takie szkolenie przeprowadzić.

Firmy oferujące szkolenia bhp organizują także audyty bhp  w razie wypadków oraz rutynowe kontrole firmy.

Szkolenia i kursy bhp – ile trwają?

Instruktaże, szkolenia i kursy bhp trwają różnie w zależności od stopnia skomplikowania tematu, specyfiki zakładu a także stanowiska, którego dotyczą. Tak zwany instruktarz stanowiskowy powinien wynieść od 2 do 8 godzin zależnie od stanowiska.

Natomiast czas okresowego szkolenia bhp jest już inny – dla pracowników inżynieryjno – technicznych, organizatorów produkcji, oraz osób zarządzających obydwoma grupami, szkolenie powinno wynieść minimum 16 godzin lekcyjnych.

Dla pracowników robotniczych oraz administracyjno – biurowych, których środowisko pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, szkolenie bhp to minimum 8 godzin lekcyjnych. Z kolei dla pracowników związanych ze służbą bezpieczeństwa oraz samym bhp, czas ten powinien wynieść minimum 32 godziny.