Openspace w biurze

Przepisy BHP w Twojej firmie – co to jest? Co musisz wiedzieć? Co musi posiadać biuro?

01 sierpnia 2017

Każdy pracodawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracownika z reguł BHP. Niezależnie od tego czy pracuje się w małej firmie, czy też w wielkiej korporacji, wszyscy muszą znać podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Czym jest BHP i co trzeba o nim wiedzieć?


BHP, czyli co?

BHP to bezpieczeństwo i higiena pracy. Istnieją związane z tym zasady, które trzeba znać, by wiedzieć jak postępować w miejscu pracy, gdyby coś się komuś stało lub pojawiło się jakieś zagrożenie. Do BHP zaliczyć można takie zagadnienia jak medycyna pracy, ekonomika pracy, ergonomia, bezpieczeństwo techniczne itd. Każdy pracodawca, niezależnie od tego, czy prowadzi firmę budowlaną, gdzie pracuje się fizycznie, czy ma biuro, musi przeszkolić pracowników z tych zasad.

Jakie są obowiązki pracodawcy względem BHP?

Przede wszystkim pracodawca musi tak zorganizować pracownikom pracę, by była ona bezpieczna. Jeśli tylko wykryje jakieś nieprawidłowości, powinny one być jak najszybciej usunięte. Pracodawca powinien zapewnić odpowiednio dostosowane miejsca pracy, pamiętać o czasie pracy kobiet w ciąży, kierować na badania lekarskie, refundować pracownikom szkła okulistyczne, jeśli zajdzie taka potrzeba itp. Pracodawca powinien też zapewnić pracownikom szkolenia BHP, zarówno te wstępne, jak i okresowe.

Zasady BHP w biurze

Istnieje szereg reguł dotyczących samego budynku, w którym znajduje się firma, jak i pomieszczeń biurowych czy higieniczno-sanitarnych. Najważniejsze, by obiekt spełniał wymogi związane z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi. Oprócz tego, musi być doprowadzona woda, zarówno ta do spożycia, jak i do celów higieniczno-sanitarnych. Budynki, w których mieszczą się firmy muszą też posiadać ogrzewanie i wentylację lub klimatyzację. Istotne są również bezpieczne instalacje elektryczne.

Pokoje biurowe również muszą spełniać wymogi BHP. Są konkretne dane dotyczące powierzchni biurowej, według których na każdego pracownika przypada 13 metrów sześciennych całego pomieszczenia. Jeżeli chodzi o komfort w w miejscu pracy, muszą to być 2 metry kwadratowe podłogi, na której nie stoją żadne urządzenia. Tak urządzone miejsce daje nie tylko wygodę, ale i bezpieczeństwo. Równie ważne jest także odpowiednie oświetlenie miejsca pracy, a także temperatura powietrza w pokoju. Nie może ona wynosić poniżej 18’C.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne również muszą być odpowiednio zaprojektowane. Najlepiej jeśli znajdują się one w tym samym budynku, ewentualnie obok, ale musi być do nich ogrzewane przejście. Toalety muszą być na każdej kondygnacji w pomieszczeniu. Najdalsza odległość od stanowiska pracy do tego pomieszczenia może wynosić 75 metrów. Nieco bardziej skomplikowane są przepisy dotyczące samych toalet. Jeśli firma liczy mniej niż 10 pracowników, mogą być one wspólne dla kobiet i mężczyzn. Gdy w biurze pracuje jednak więcej osób, powinny być oddzielne toalety. Przyjmuje się, że jedna umywalka może posłużyć 20 osobom, natomiast z muszli może korzystać 20 kobiet. W przypadku mężczyzn, na jedną muszlę lub pisuar przypada 30 osób.

Jeżeli chodzi o wygospodarowanie miejsca na palarnię, to pracodawca może to zrobić, ale nie musi. Kiedy już pojawi się taki pomysł należy pamiętać, by palarnia miała na tyle dobrą wentylację, by dym papierosowy nie był wyczuwalny w innych pomieszczeniach.