Szkolenie online

Szkolenia BHP dla pracowników online – czy możliwe?

18 maja 2020

Każdy pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania szkolenia BHP dla swoich pracowników – dotyczy to zarówno szkoleń wstępnych, jak i okresowych, co regulowane jest odpowiednimi przepisami. A czy możliwe są szkolenia BHP online? Jak się to odbywa?

 

Czy możliwe są szkolenia BHP online?

Na początek rozwiewamy wątpliwości – kurs BHP online jest możliwy, ponieważ ustawodawca przewidział kilka form przeprowadzenia szkolenia. To instruktaż, kurs, seminarium oraz samokształcenie kierowane i to właśnie ten ostatni punkt sprawia, że szkolenia mogą odbywać się przez internet. Jednak, co istotne, nie w każdym przypadku. Dlatego czytaj dalej, jeśli chcesz dowiedzieć się, kiedy możesz przeprowadzić szkolenie BHP online.

Szkolenie wstępne BHP – w jakiej formie?

W tym przypadku nie mamy dobrych wiadomości – przepisy nie dopuszczają samokształcenia kierowanego w przypadku szkoleń wstępnych, które odbywają się po zatrudnieniu pracownika, jeszcze przed dopuszczeniem go do wykonywania obowiązków. Jest tak dlatego, że szkolenie wstępne BHP dzieli się na dwie części. Pierwsza z nich to instruktaż ogólny, podczas którego przedstawiane są podstawowe zasady BHP panujące w danym zakładzie, natomiast druga to instruktaż stanowiskowy. Podczas tej części specjalista BHP tłumaczy, jak wykonywać określoną pracę w sposób bezpieczny, konieczne jest więc przeprowadzenie jej w warunkach, w jakich kursant będzie pracować.

Z tego względu szkolenia BHP wstępne online nie mogą się odbywać.

Okresowe szkolenia BHP online

Samokształcenie kierowane przewidziane jest dla szkoleń okresowych, aczkolwiek nie dla wszystkich grup pracowników. Mogą być one przeprowadzane m.in. dla:

  • pracowników administracyjno-biurowych;
  • pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • pracowników inżynieryjno-technicznych;
  • pracodawców i osób kierujących zespołem pracowników.

Podczas takiego kursu pracownikom należy udostępnić wszystkie niezbędne materiały, które pozwolą im na zapoznanie się z zasadami BHP. Powinni też otrzymać pytania kontrolne, sprawdzające stan wiedzy na koniec kursu. Co istotne, trzeba zapewnić wszystkim uczestnikom kursu konsultacje z wykwalifikowanymi w tym kierunku specjalistami.

Natomiast okresowe szkolenia BHP online nie będą mogły odbywać się dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, niezależnie od stopnia ryzyka wykonywanej pracy. W ich przypadku tak jak podczas szkoleń wstępnych, oprócz ogólnego wykładu, przeprowadzany jest instruktaż na stanowisku pracy, co wyklucza możliwość organizacji kursu przez internet.

Darmowe szkolenia BHP online

W sieci możesz znaleźć niejedno szkolenie BHP online za darmo, najczęściej mające formę wideo. Ma ono jednak wyłącznie charakter poglądowy, edukacyjny, nie może zastąpić szkolenia BHP przeprowadzanego przez specjalistę. Dlaczego? Ponieważ każdy kurs, nawet online, kończy się wypisaniem imiennego zaświadczenia o jego ukończeniu, które jest zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.