Usługi BHP

Jakie usługi BHP oferują firmy?

31 lipca 2017

Coraz więcej przedsiębiorców zleca kompleksową obsługę BHP zewnętrznym firmom, które się w tym specjalizują. Biorąc pod uwagę stale rosnącą świadomość właścicieli firm, warto dowiedzieć się, jakie usług BHP oferują profesjonalne firmy.

Dlaczego warto skorzystać z outsourcingu BHP?

Na początku jednak chcielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto skorzystać z outsourcingu BHP. Każdy pracodawca, który zatrudnia pracowników, musi spełnić podstawowe obowiązki, które reguluje Kodeks pracy. Nie zawsze zdaje sobie jednak sprawę z tego, jak ważne jest stworzenie ergonomicznych, pozbawionych zagrożeń stanowisk pracy, przeprowadzanie w terminie okresowych szkoleń BHP, czy przechowywanie odpowiedniej dokumentacji. Nie zawsze właściciele mają też czas na spełnienie wszystkich tych obowiązków.

Jednak korzystając z usług firm, takich jak nasza, pracodawcy nie muszą się niczym martwić. Wyszkolony pracownik BHP przypomni o zbliżającym się szkoleniu, przygotuje instruktaż stanowiskowy, czy udokumentuję ocenę ryzyka zawodowego. Pomoże także w przeprowadzeniu dochodzenia powypadkowego. Dlatego warto skorzystać z usług outsourcingu BHP.

Wstępne i okresowe szkolenia BHP

Jedną z podstawowych usług oferowanych przez firmy BHP, jest przeprowadzanie wstępnych oraz okresowych szkoleń dla pracowników. Szkolenia mogą przybrać różną formę, np. kursów, seminariów, samokształcenia, instruktażu, czy popularnego ostatnio e-learningu.

W większości przypadków szkolenia okresowe odbywają się na terenie zakładu pracy, jeśli jednak nie ma tam odpowiednich warunków lokalowych, mogą być przeprowadzane w siedzibie firmy – specjaliści od BHP coraz częściej dopasowują się do potrzeb klientów.

Oprócz szkolenia BHP, warto zamówić kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej, który często prowadzony jest przez zawodowych pracowników służb medycznych.

Audyty BHP

Coraz chętniej wybieraną usługą są audyty BHP. Na czym polegają? Na przeprowadzeniu przez doświadczonych pracowników wewnętrznej kontroli w zakresie stanu BHP. Dzięki temu pracodawca wie, jakie nieprawidłowości występują na terenie jego zakładu pracy oraz jest w stanie je zmienić. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ w przypadku kontroli, to właściciel firmy ponosi tego konsekwencje.

Przeprowadzenie dochodzenia oraz przygotowanie dokumentacji powypadkowej

Gdy w czasie pracy pracownik ulegnie wypadkowy, należy przeprowadzić dokładne dochodzenie. W pierwszej kolejności należy udzielić pierwszej pomocy oraz zapewnić bezpieczeństwo pozostałym pracownikom. Trzeba też ustalić okoliczności, w jakich doszło do wypadku oraz zastanowić się, jak zapobiegać w przyszłości takim zagrożeniem.

Tym wszystkim może zająć się zewnętrzna firma, która w oparciu o swoje doświadczenie oraz obiektywność, w sposób rzetelny przeprowadzi dochodzenie. Może też sporządzić dokumentację wypadku, która jest obowiązkowa w takich przypadkach.

Ocena ryzyka zawodowego

Pracodawca zobowiązany jest także o przeprowadzenia oraz sporządzenia dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach. Jednak to zadanie również można powierzyć zewnętrznym pracownikom BHP, którzy wyspecjalizowali się w takich pracach i wiedzą, jak tego typu dokumentacja powinna wyglądać.

Są to główne usługi wykonywane w ramach outsourcingu BHP. Warto jednak pamiętać, że firmy BHP mogą zająć się każdym aspektem związanym z bezpieczeństwem oraz higieną pracy i ochroną przeciwpożarową, dlatego zachęcamy do nawiązania współpracy z GD Partners.