Prowadzenie szkolenia

Szkolenia i kursy na wózki, podesty ruchome, suwnice – jakie warto zrobić, czego oczekują pracodawcy?

24 października 2018

Szkolenia i kursy na wózki widłowe, podesty wolnobieżne czy suwnice cieszą się coraz większym zainteresowaniem, ponieważ przygotowują do wykonywania konkretnych zadań. Mało tego, wiele osób decyduje się na przekwalifikowanie i rozpoczęcie kariery w takich branżach jak transport, logistyka czy budownictwo, gdzie mile widziane są praktyczne umiejętności. Jakich więc kursów i szkoleń oczekują pracodawcy?


Kursy na wózki widłowe

Kursy na wózki widłowe to jedne z częściej wybieranych szkoleń, z uwagi na praktyczne kwalifikacje potwierdzone przez UDT, czyli Urząd Dozoru Technicznego. Coraz więcej osób chce się rozwijać, ale i zdobywać umiejętności, które uczynią z nich pracowników uniwersalnych. Na popularność kursów na wózki miał wpływ również fakt, że w Polsce wzrasta liczba magazynów, hal i zakładów produkcyjnych, w których mile widziane jest ukończenie kursu na wózki jezdniowe czy wózki widłowe wysokiego składowania.

Wózki widłowe są wykorzystywane do przewozu i składowania ładunków różnego rodzaju i o różnej ciężkości. Dzięki nim ograniczana jest ciężka praca fizyczna, która wcześniej dla wielu pracowników była bardzo wymagająca. Przy wykorzystaniu wózków łatwiej jest załadować różnych gabarytów ładunki.

Kto może wziąć udział w kursie na wózki widłowe?

Kurs na wózki widłowe kończy się egzaminem przed UDT. Aby przystąpić do szkolenia należy być pełnoletnim i mieć ukończoną co najmniej szkołę podstawową. Co ważne, nie trzeba posiadać prawa jazdy. Pozytywnie zrealizowany kurs pozwala na obsługę wózków elektrycznych, benzynowych i gazowych. Różne są natomiast kategorie uprawnień na wózki jezdniowe, co jest warunkowane przez Urząd Dozoru Technicznego. Wśród nich wymienia się III WJO (na wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowne), II WJO (wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych), I WJO (obejmują III WJO i II WJO oraz wózki specjalizowane).

Podczas kursu osoby w nim uczestniczące zyskują wiedzę teoretyczną na temat budowy wózków widłowych i ich zastosowań, obowiązków operatora, zakresu pracy operatorów wózków, przepisów BHP. Kursanci powinni też dowiedzieć się jak prawidłowo wymieniać butle gazowe. Poza teorią, jest też część praktyczna, podczas której uczestnicy kursu uczą się bezkolizyjnego poruszania się wózkiem.

Kursy na podesty ruchome

Kolejnym kursem, który staje się coraz bardziej popularny, jest ten na podesty ruchome. Są to urządzenia dźwigowe, samobieżne lub stacjonarne, które umożliwiają podnoszenie osób lub ładunków na bardzo duże wysokości. Podesty znane są także pod nazwą zwyżki, podnośnika koszowego lub po prostu kosza. Urządzenia te można podzielić na podesty wolnobieżne, przewoźne, samojezdne i wózki jezdniowe. Z kolei podesty wolnobieżne występują w różnych rodzajach, takich jak maszyny przegubowe, nożycowe i teleskopowe.

Warunkiem przystąpienia do kursu na podesty ruchome jest ukończenie pełnoletności, przedstawienie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań to uczestnictwa w szkoleniu, a także opłacenie kursu. Szkolenia na podesty ruchome obejmują różne rodzaje, wśród których wymienia się kategorię IP na podesty ruchome przejezdne wolnobieżne i przewoźne oraz kategorię IIP na podesty ruchome wiszące, masztowe i stacjonarne.

Kursy na podesty ruchome składają się z wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Uczestnicy szkolenia są przygotowywani do egzaminu UDT, co w przypadku pozytywnego ukończenia zaowocuje zdobyciem bezterminowych uprawnień na podesty ruchome.

Kursy na suwnice

Suwnice to dźwigi, których zadaniem jest podnoszenie i opuszczanie ciężkich materiałów zarówno w pionie, jak i w poziomie. Wśród tego typu urządzeń można wyróżnić suwnice pomostowe natorowe, podwieszane, bramowe, wspornikowe, kolumnowe, ręczne, elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne, chwytakowe, sterowane z kabiny, sterowane zdalnie i wiele innych. Takie urządzenia wykorzystywane są w wielu branżach, najczęściej w budownictwie, przemyśle i transporcie.

Kursy na suwnice kończą się egzaminem i uprawnieniami wydawanymi przez UDT. Osoby, które uczestniczą w szkoleniu poznają wiedzę teoretyczną np. z zakresu budowy dźwigów, jak i praktyczną – z obsługi suwnic. Oprócz tego, kandydaci muszą także zapoznać się z zasadami BHP. Kursy na suwnice obejmują dwa rodzaje – kategorię IIS na suwnice sterowane z poziomu roboczego i wciągniki oraz wciągarki wg kat. II W i żurawie stacjonarne warsztatowe, kategorię IS na suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki wg kat. I W i suwnice wg kat. II. W szkoleniach tego typu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonania takiego kursu.