Znaki ewakuacyjne

Usługi BHP – jakie zadania BHP można zlecić innej firmie?

23 października 2018

Zatrudnianie własnego specjalisty od BHP w większości przypadków jest nieopłacalnym rozwiązaniem dla firm. Dlatego przedsiębiorcy coraz częściej zlecają outsourcing usług z zakresu Bezpieczeństwo i Higieny Pracy. A czym może zająć się zewnętrzna firma?


Co to jest outsourcing BHP?

Zaczniemy jednak od tego, co to jest outsourcing BHP oraz jakie są korzyści z jego wprowadzenia. Outsourcing jest to korzystanie z zewnętrznych zarobów, czyli w praktyce zlecanie innym firmom części wykonywanych zadań. Istotne jest to, że zadanie te muszą mieć charakter ciągły, a nie formę pojedynczego zlecenia. Najbardziej popularny jest outsourcing takich usług jak obsługa BHP i ppoż, księgowa czy prawna. A więc dotyczy to tych obszarów firmy, w których nieopłacalnym byłoby zatrudnianie na pełen etat pracownika.

Jako największą zaletą outsourcingu usług uważa się optymalizację kosztów w firmie. Często opłacanie zewnętrznej firmy BHP jest po prostu tańsze, niż zatrudnianie doświadczonego specjalisty na stanowisko. Co więcej, firma nie musi ponosić kosztów związanych z zakupem narzędzi niezbędnych do wykonywania jego obowiązków. Zwykle to również na specjalistach z zewnątrz ciąży obowiązek pamiętania o konieczności przeprowadzenia szkoleń etc.

Jakie usługi BHP dla firm?

Korzystając z usług BHP trzeba wiedzieć, że można powierzyć fachowcom zarówno pełną obsługę w firmie, jak i tylko część zadań. A co można zlecić firmom BHP?

Podstawowe zadania wykonywane w ramach umowy outsourcingowej to m.in. prowadzenie szkoleń BHP wstępnych i okresowych, sprawdzanie i sporządzanie analiz stanu BHP na terenie zakładu pracy, przeprowadzanie kontroli i audytów, dzięki którym można zwiększyć bezpieczeństwo.

Wielu specjalistów oferujących usługi BHP dla firm reprezentuje swoich klientów podczas kontroli organów sprawujących nadzór nad warunkami pracy. To w wielu przypadkach duże odciążenie dla przedsiębiorców, którzy często nie wiedzą, czego oczekiwać po takim spotkaniu.

Ale to jeszcze nie wszystko. W ramach usług BHP można stworzyć ocenę ryzyka zawodowego, opracować instrukcję ogólną i stanowiskową, a także prowadzić rejestr wypadków i sporządzać dokumentację powypadkową. Natomiast w przypadku stanowisk niebezpiecznych, doświadczeni pracownicy BHP doradzają w zakresie organizacji i metod pracy.

Dochodzenie i dokumentacja powypadkowa

W przypadku obsługi BHP i ppoż bardzo ważnym aspektem, na którym warto się skupić, jest dochodzenie i dokumentacja powypadkowa. Na czym to polega?

W sytuacji, gdy na terenie zakładu pracy dojdzie do wypadku, pracodawca musi przede wszystkim zabezpieczyć miejsce, w którym to się stało, a także udzielić pierwszej pomocy. Ważne jest też, aby jak najszybciej zminimalizować zagrożenie.

O te trzy podstawowe aspekty musi zadbać pracodawca. Lecz to jeszcze nie koniec – potem należy spełnić szereg procedur: ustalić okoliczności i przyczyny wypadku, wprowadzić rozwiązania mające zapobiec kolejnym takim sytuacjom oraz sporządzić odpowiednią dokumentację. Błąd w jakimkolwiek z tych obszarów może okazać się kosztowny, dlatego często zadanie to zleca się specjalistom w ramach outsourcingu. Wtedy można mieć pewność, że wszystko zostanie wykonane w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Natomiast aby w przyszłości zapobiec takim wypadkom, warto skorzystać z audytu BHP. Dzięki niemu możliwe jest wskazanie potencjalnie niebezpiecznych miejsc, wykrycie zagrożeń.

Zewnętrzna obsługa ppoż

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na skorzystanie z usług BHP i ppoż mogą liczyć na kompleksową obsługę. Co więcej, jeśli zleca się oba te zadania, zwykle można negocjować stawki i co za tym idzie – oszczędzać.

W ramach usług BHP i ppoż przeprowadzane są kontrole ochrony przeciwpożarowej z jednoczesnym wskazaniem miejsc, które wymagają poprawienia. Co więcej, organizowane są ćwiczenia ewakuacyjne dla wszystkich pracowników. Specjaliści od obsługi ppoż opracowują wewnętrzne zarządzenia oraz instrukcje dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

W tym wypadku możliwe jest także zlecanie jednorazowych zadań, polegających m.in. na opracowaniu planów ewakuacji oraz wyposażeniu zakładu pracy w instrukcje przeciwpożarowe, podręczny sprzęt gaśniczy oraz oznakowanie ewakuacyjne.

Szkolenia BHP i ppoż

Pracodawca jest zobowiązany do tego, aby wszyscy jego pracownicy przeszli okresowe oraz wstępne szkolenia BHP – bez nich nie mogą przystąpić do pracy, w innym wypadku na firmę nakładane są wysokie kary.

Jednak szkolenie BHP i ppoż można wykonywać w ramach usługi outsourcingowej. Wtedy to nie pracodawca, a specjalista z zewnętrznej firmy, dba o to, by wszystko odbywało się zgodnie z przepisami.

Dotyczyć to może szkoleń wstępnych dla nowozatrudnionych pracowników, szkoleń okresowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, szkoleń okresowych dla pracowników administracyjno-biurowych, szkoleń okresowych dla kadry inżynieryjno-technicznej oraz szkoleń okresowych dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. Każdy z tych przypadków wymaga przeprowadzenia szkolenia o innym charakterze.

Dodatkowo istnieje kilka form przeprowadzenia szkolenia BHP i ppoż: seminarium, kurs, samokształcenie kierowane, instruktaż oraz e-learning.

Ponadto w ramach ochrony przeciwpożarowej mogą być organizowane szkolenia dla pracowników zajmujących się sprzedażą materiałów pirotechnicznych oraz szkolenia dla pracowników wyznaczonych do prowadzenia ewakuacji oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.


Jak widać, zakres usług BHP jest bardzo szeroki. Z tego względu coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na outsourcing.